>   ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • พิธีการศุลกากร
  • เอกสารต่างๆ

   ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทสภ. ร่วมออกบูธในงาน e-Biz Expo Asia 2017 ณ. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 15 June 2017

.................................................................................................................................................

  ร่วมแถลงข่าวตรวจยึดงาช้างลักลอบนำเข้าจากประเทศมาลาวี จำนวน 422 ท่อน มูลค่า 17 ล้านบาท ที่อาคารสำนักงานศุลกากรสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

.................................................................................................................................................

  โปรดทำการเคลื่อนย้าย Hand Lift ของท่านไปจัดเก็บยังพื่นที่ที่กำหนดไว้ให้ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 60

.................................................................................................................................................

   การติดต่อขอเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ (AO) และอาคารคลังสินค้า (WH)

.................................................................................................................................................

   พิธีทำบุญเขตปลอดอากรและคลังสินค้าท่าอากาศสุวรรณภูมิ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

.................................................................................................................................................

   ทอท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสำหรับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560"

.................................................................................................................................................

  การขอเข้าประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.................................................................................................................................................

  การขอเข้าประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.................................................................................................................................................

  การขอเช่าสำนักงาน สำหรับบริษัทการบินที่ประสงค์จะขอเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

.................................................................................................................................................

  โครงการศูนย์กลางธุรกิจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะพัฒนาพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1,140 ไร่เป็นศูนย์กลางธุรกิจที่มีมาตรฐาน 

.................................................................................................................................................

  แอร์พอร์ต ลีมูซีน (บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท  

.................................................................................................................................................

  บริการต่างๆ ในอาคารผู้โดยสาร และ Hotel Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport

.................................................................................................................................................

  คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ ให้บริการ 24 ชม. เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02-132-7777

ติดต่อสอบถาม Call Center 1722, 66(0)2132-1888

  สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฏหมายศุลกากร

.................................................................................................................................................

  ระบบ E-Customs

.................................................................................................................................................

  การนำเข้าสินค้า [E-Import]

.................................................................................................................................................

  การส่งออกสินค้า [E-Export]

.................................................................................................................................................

  เขตปลอดอากร  เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ

.................................................................................................................................................

  E-Document โครงการนำร่องการให้บริการจัดเก็บข้อมูลประกอบใบขนสินค้า

  KM Customs Cargo Clearance Suvarnabhumi

  คลีนิคศุลกากร

  ภาษีสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร (.PPS)

.................................................................................................................................................

  รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2555 (.PDF) 

.................................................................................................................................................

  ใบบริการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในเขตปลอดอากร (.PDF)

.................................................................................................................................................

  ใบขอนำทรัพย์สินเข้า-ออก (English) (ภาษาไทย)(.PDF)

.................................................................................................................................................

สมาชิกจอดรถใหม่ / ต่ออายุบัตรสมาชิกจอดรถ: 02-1341446 , 021341459

 EXTERNAL LINKS TO NEWS, EVENTS, ARTICLES, AND OTHER TRENDS
      Air Logistics/ Freight/ Trades/ Supply Chains
    SME NEWS AND ARTICLES
    KEEP TRACK OF THE AEC
  ท่าเรือไทยใน AEC  LOGISTICS CORNER, logisticscorner.com
  ASEAN ECONOMIC COMMUNITY / CHINA   The Nation, nationmultimedia.com/aec
  AEC NEWS ALERTS ข่าวเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, dtn.go.th
    LINK TO WORLD BUSINESS/ ECONOMY/ TRADING
  BBC News: Asia Business News bbcnews.com The Nation, nationmultimedia.com/aec
  Fox News: World - Asia & Pacific foxnews.com The Nation, nationmultimedia.com/aec
  Asia Times: Asian Economy News atimes.com The Nation, nationmultimedia.com/aec
  CNN: Money cnn.com The Nation, nationmultimedia.com/aec
    LINK TO WORLD BUSINESS NEWS
↑ go to top   
 
   ปรับอัตรภาระภายในเขตปลอดอากร
 
  รับสมัครพนักงาน 
1 / 2
2 / 2

  บริการของเขตปลอดอากร 
  พื้นที่สำหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า (VAA)
 เป็นพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่...
 
  ดาวโหลดฟอร์มเอกสารต่างๆ
 
ASSOCIATE WELCOMES IN
The logging links to Free Zone Management System
 
 Log in to FZMS
   คู่มือ ACCS-FZMS (.PDF)
 
  LATEST AIR CARGO
 
 
  One stop service was made possible through the strong support from government agencies,
comprising :
  1. Customs Department
2. BOI (Board of Investment Promotion
3. Department of Fisheries
4. Department of Live Stock Development
5. Department of Agriculture
6. National Park, Wildlife and Plant
Conservation Department
7. Food and Drug Administration
8. Department of Foreign Trade
 
 
Free Zone Operator © 2006-2012