ข้อควรรู้เดินทางออกต่างประเทศช่วงโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?


ข้อควรรู้เดินทางออกต่างประเทศช่วงโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

ข้อควรรู้เดินทางออกต่างประเทศช่วงโควิด สามารถทำได้ไหม

ในปัจจุบันถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นระยะเวลานาน ไปจนถึง จำนวนของผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้ที่รักษา ที่มีจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมากทำให้สถานการณ์ภายในประเทศไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นั้นมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น แต่สำหรับในต่างประเทศบางประเทศที่ยังต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นอย่างหนัก และยังมีการระบาดที่รุนแรงโดยอาจจะไม่ทราบว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 นี้จะยุติลงเมื่อใด

สำหรับหลายๆคนนั้น มีความจำเป็นในการเดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำงานธุรกิจ การทำงาน การศึกษาทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังต่างประเทศได้ซึ่งถึงแม้ขณะนี้ประเทศไทยจะยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่สำหรับชาวไทยเองที่ต้องการเดินทางออกต่างประเทศนั้นสามารถเดินทางได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอะไรที่ควรรู้

1.ก่อนอื่นควรตรวจสอบประเทศปลายทางที่ต้องการเดินทางว่ามีการเปิดประเทศแล้วหรือยัง สามารถเดินทางเข้าประเทศปลายทางได้หรือไม่เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกัน โดยเราควรเช็คว่าประเทศปลานทางนั้นได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือให้คนต่างชาติเข้าในประเทศแล้วหรือไม่

2.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศปลายทาง ไปจนถึงการศึกษาข้อมูลรวมถึงข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 1 9 จากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศนั้นๆ

3.ตรวจสอบในส่วนของมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของประเทศจุดหมายปลายทาง ประเภทวีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับจุดหมายปลายทางเพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมืองจากประเทศปลายทาง

4.ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการเดินทางเข้าประเทศจุดหมายปลายทาง อาทิเอกสารการตรวจเชื้อ covid19 เอกสารการตรวจสุขภาพใบรับรองแพทย์เป็นต้น

สำหรับการเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างมากกว่าปกติเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid19 ในต่างประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด เช่นเดียวกัน โดยในบางประเทศอาจมีการกักตัวหลังจากเดินทางเข้าประเทศดังนั้นคุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง แต่หากเป็นไปได้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในขณะนี้ควรหลีกเลี่ยงนอกเสียจากว่าประเทศปลายทางจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าไปเดินทางท่องเที่ยวในประเทศใดแล้วนั่นเอง

ที่มา https://www.airportthai.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *